Încredințarea aticolelor către curățătoria Wash Wash, reprezintă acceptul tuturor condițiilor generale afișate atât în magazin cât și pe acest cartonaș și anume:

Curățătoria Wash Wash (SC .DM PREMIUM CLEANING SRL) se angajează să realizeze articolelor încredințate, o curățare ( cu apă) a articolelor primite, în conformitate cu metodele profesionale și a înscrisurilor de pe eticheta de întreținere.

Curățătoria Wash Wash se dezice de orice responsabilitate, cu excepția cazurilor de neglijență gravă. Ne asumăm responsabilitatea doar în cazurile în care articolele încredințate suportă procesul de curățare recomandat pe eticheta de întreținere.Dacă eticheta de întreținere nu este prezentă, ne declinăm în mod direct de orice responsabilitate, iar curățarea articolului se va face exclusiv pe riscul clientului.Articolele din piele sau blană naturală sau cele care conțin inserții sau aplicații din aceste materiale, se vor curăța exclusiv pe răspunderea clientului și sub semnătura sa.

În ciuda controlului profesional de rutină efectuat la recepționarea articolelor, curățătoria Wash Wash nu este responsabilă pentru deteriorările datorate unor caracteristici ce nu pot fi identificate sau unor defecte nedepistabile(vicii ascunse) cum ar fi:insuficienta rezistență a țesăturilor sau a cusăturilor, a culorilor sau a imprimeurilor, prezența unor obiecte de scris în căptușeală, defecte anterioare, deteriorarea sau topirea nasturilor, a fermuarelor, a pernuțelor de la umeri sau bust,a ornamentelor, etc, sau dacă eticheta de întreținere conține informații incorecte.

Curățătoria Wash Wash nu este responsabilă nici pentru eventuala modificare a dimensiunilor articolelor (strâmtorare sau lărgire) ori pentru modificarea culorilor , în parametri obișnuiți.O uzură de minim 30% este acceptată de ambele părți pentru toate obiectele predate, indiferent de starea lor (nouă). Curățătoria Wash Wash nu își asumă răspunderea pentru petele dificile ce nu pot fi îndepărtate în urma unor procese repetate de detașare și curățare sau de deteriorarea sau decolorarea materialului în urma acestora. Curățătoria Wash Wash își păstrează dreptul de a emite rezerve(rezervă pată, rezervă decolorare, rezervă deșirare, fără garanție, etc.) în momentul recepției, cu privire la rezultatul final.Facem tot posibilul pentru a respecta termenele de livrare cuvenite.În caz de întârzieri, clientul nu este îndreptățit să ceară despăgubiri.Articolele trebuie ridicate în maximum șase luni de la predarea către curățătoria Wash Wash.După acest termen, compania îsi rezervă dreptul de a dispune de ele, fără a fi obligată să despăgubească clientul.Numărul și tipul articolelor indicate pe bonul de casă, vor determina numărul și tipul articolelor restituite.

În cazul unor obiecțiuni sau reclamații, acestea trebuie făcute pe loc la restituirea articolelor din curățătoria Wash Wash numai pe baza bonurilor de casă(bon fiscal, bon sistem și cartonaș condițiile generale). Curățătoria Wash Wash va răspunde la orice obiecțiune sau reclamație în cel mai scurt timp.Cu toate acestea datorită unor situații obiective curățătoria Wash Wash poate răspunde într-un termen de până la 30 de zile de la data înregistrării reclamației.Orice informație cu privire la reclamațiile dumneavoastră de poate obține la numărul de telefon : 0729.934.646 sau la email:office@washwash.ro.

Obiecțiunile și reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.Articolul pentru care se face reclamația trebuie să rămână în unitatea Wash Wash pentru a fi analizat de către specialiștii noștri.În cazul deteriorării grave, pierderii sau furtului articolelor din cauza exclusivă a curățătoriei Wash Wash,, clientul va fi despăgubit , după o evaluare prealabilă, cu de 7 ori valoarea plătită pentru curățarea sau tratarea articolului.Prezentarea numelui și a unui număr de telefon sunt obligatorii pentru emiterea bonurilor de casă.Clientul are obligația să rețină bonul fiscal primit de la recepția curățătoriei Wash Wash.

În cazul în care se vor achita despăgubiri în cuantum menționat anterior, clientul este de acord ca Wash Wash să rețină bonul, făra a fi obligată la plata altor sume de bani.

Prezentele condiții sunt afișate în curățătoria Wash Wash , precum și pe situl societății www.washwash.ro.